ภาษาอังกฤษ

something

N

แปลว่า สิ่งหนึ่งสิ่งใด

ตัวอย่าง เรื่องนี้มันจะต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซ่อนเร้นอยู่ซึ่งพวกเราไม่รู้

แปลว่า บางสิ่งบางอย่าง

ตัวอย่าง แม้ว่าความเด็ดขาดจะอยู่ที่การประชุมใหญ่ของพรรค แต่น่าจะมีบางสิ่งบางอย่างเป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลในพรรคได้

แปลว่า บางสิ่ง

ตัวอย่าง เราควรจะให้ความสำคัญกับบางสิ่งน้อยลงกว่านี้

แปลว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ตัวอย่าง ทัศนคติเป็นความพร้อมทางจิตใจที่จะมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

แปลว่า บางอย่าง

ตัวอย่าง เรื่องราวในอดีตบางอย่างก็ต้องปล่อยวางลงบ้าง

PRON

แปลว่า บางสิ่ง, บางจำนวน

ADV

แปลว่า อย่างเล็กน้อย

 ภาพประกอบ

  • something แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ something แปลว่า สิ่งหนึ่งสิ่งใด ประเภท N ตัวอย่าง เรื่องนี้มันจะต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซ่อนเร้นอยู่ซึ่งพวกเราไม่รู้ หมวด N
  • something แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ something แปลว่า บางสิ่งบางอย่าง ประเภท N ตัวอย่าง แม้ว่าความเด็ดขาดจะอยู่ที่การประชุมใหญ่ของพรรค แต่น่าจะมีบางสิ่งบางอย่างเป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลในพรรคได้ หมวด N
  • something แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ something แปลว่า บางสิ่ง ประเภท N ตัวอย่าง เราควรจะให้ความสำคัญกับบางสิ่งน้อยลงกว่านี้ หมวด N
  • something แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ something แปลว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ประเภท N ตัวอย่าง ทัศนคติเป็นความพร้อมทางจิตใจที่จะมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หมวด N
  • something แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ something แปลว่า บางอย่าง ประเภท N ตัวอย่าง เรื่องราวในอดีตบางอย่างก็ต้องปล่อยวางลงบ้าง หมวด N
  • something แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ something แปลว่า บางสิ่ง, บางจำนวน ประเภท PRON หมวด PRON
  • something แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ something แปลว่า อย่างเล็กน้อย ประเภท ADV หมวด ADV

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

accept (something) do something in last occasion do something without hesitating hand (something) to a monk sacrifice (something) select sign skull spell standard starve surround

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "something"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"