ภาษาอังกฤษ

cant

N

แปลว่า ความลาดเอียง

แปลว่า การพูดอย่างไม่จริงใจ (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับศาสนาหรือศีลธรรม)

VT

แปลว่า เอียง

SL

แปลว่า โกหก

แปลว่า พูด

 ภาพประกอบ

  • cant แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cant แปลว่า ความลาดเอียง ประเภท N หมวด N
  • cant แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cant แปลว่า การพูดอย่างไม่จริงใจ (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับศาสนาหรือศีลธรรม) ประเภท N หมวด N
  • cant แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cant แปลว่า เอียง ประเภท VT หมวด VT
  • cant แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cant แปลว่า โกหก ประเภท SL หมวด SL
  • cant แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cant แปลว่า พูด ประเภท SL หมวด SL

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

cant over category change to chase chemical chemicals close column competitor crate curl You cant' teach an old dog new tricks

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "cant"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"