ภาษาอังกฤษ

Cambodia

N

แปลว่า กัมพูชา

ตัวอย่าง ประเทศกัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านกับประเทศไทย

Posted on by Admin

แปลว่า ประเทศกัมพูชา, กัมพูชา

Posted on by Admin

แปลว่า กัมพูชา

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กัมพูชา หมายถึง:

  1. น. ชื่อประเทศเขมร.

 ภาพประกอบ

  • Cambodia
  • Cambodia
  • Cambodia

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "Cambodia"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"