ภาษาไทย

กัมพูชา

N

ภาษาอังกฤษ Cambodia

ตัวอย่าง ประเทศกัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านกับประเทศไทย

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ Cambodia

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ Kampuchea

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กัมพูชา หมายถึง:

  1. น. ชื่อประเทศเขมร.

 ภาพประกอบ

  • กัมพูชา
  • กัมพูชา
  • กัมพูชา

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "กัมพูชา"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"