ภาษาอังกฤษ

calcium

N

แปลว่า ธาตุชนิดหนึ่งมีสีขาวเงิน สัญลักษณ์ Ca

Posted on by Admin

แปลว่า แคลเซียม

ตัวอย่าง แคลเซียมเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของกระดูก ฟัน หินอ่อน และหินปูน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย แคลเซียม หมายถึง:

  1. [แคน-] น. ธาตุลําดับที่ ๒๐ สัญลักษณ์ Ca เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็งสีขาว เนื้ออ่อน หลอมละลายที่ ๘๓๘ °ซ. เป็นองค์ประกอบสําคัญของกระดูก ฟัน หินอ่อน หินปูน. (อ. calcium).

 ภาพประกอบ

  • calcium
  • calcium

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "calcium"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"