ภาษาอังกฤษ

calculable

ADJ

แปลว่า ที่สามารถคำนวณได้

Posted on by Admin

แปลว่า ที่สามารถคาดการณ์ได้

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • calculable
  • calculable

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "calculable"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"