ภาษาอังกฤษ

cafe

N

แปลว่า ร้านกาแฟ, ร้านอาหารเล็กๆ ที่ขายเครื่องดื่มและขนม

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • cafe

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "cafe"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"