ภาษาอังกฤษ

cafeteria

N

แปลว่า โรงอาหาร

ตัวอย่าง ทุกมหาวิทยาลัยจะมีโรงอาหารขายอาหารราคาถูกให้กับนักศึกษา

เพิ่มเติม สถานที่ขายอาหาร

Posted on by Admin

แปลว่า ร้านอาหารบริการตนเอง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย โรงอาหาร หมายถึง:

  1. น. โรงสำหรับเป็นที่กินอาหารของนักเรียน นักศึกษาเป็นต้น.

 ภาพประกอบ

  • cafeteria
  • cafeteria

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "cafeteria"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"