ภาษาอังกฤษ

by the sweat of one's brow

IDM

แปลว่า ด้วยความพยายาม, ด้วยความมุ่งมั่น

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • by the sweat of one's brow

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "by the sweat of one's brow"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"