ภาษาอังกฤษ

by the way

IDM

แปลว่า อีกอย่างหนึ่ง, อนึ่ง, เออ, เออนี่

Posted on by Admin

คำย่อภาษาอังกฤษ คือ BTW

 ภาพประกอบ

  • by the way

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "by the way"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"