ภาษาอังกฤษ

by the book

IDM

แปลว่า ตามกติกา, ตามหลักการ

 ภาพประกอบ

  • by the book แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ by the book แปลว่า ตามกติกา, ตามหลักการ ประเภท IDM หมวด IDM

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

be drunk be oily be rich be very hungry bet blame book by the day by the dozen by the hour by the way by the year

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "by the book"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"