ภาษาอังกฤษ

build up

PHRV

แปลว่า ถูกเติมด้วยสิ่งปลูกสร้างหรืออาคาร

Posted on by Admin

แปลว่า ออมเงินมากขึ้น

Posted on by Admin

แปลว่า (รถยนต์)หนาแน่น (การจราจร), ออกัน, รวมตัวกัน

Posted on by Admin

แปลว่า เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง, ก่อตัวขึ้น

Posted on by Admin

แปลว่า ยกย่อง (มักเกินจริง), ชมเชย

Posted on by Admin

แปลว่า ปลูกสร้างให้ใหญ่ขึ้น

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • build up
  • build up
  • build up
  • build up
  • build up
  • build up

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "build up"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"