EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

breathe

V

แปลว่า หายใจ

ตัวอย่าง เต่าไม่ได้หายใจเป็นจังหวะเหมือนสัตว์อื่นๆ

เพิ่มเติม กิริยาที่ทำให้อากาศเข้าสู่และออกจากปอด

Posted on by Admin

VI

แปลว่า หายใจ, พักเหนื่อย, หยุดชั่วหายเหนื่อย, พักผ่อน,คลายเครียด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย หายใจ หมายถึง:

  1. ก. กิริยาที่ทําให้อากาศเข้าสู่และออกจากปอด, ยังมีชีวิตอยู่ เช่น คนเจ็บยังมีชีวิตอยู่; โดยปริยายหมายความว่า หมกมุ่นไปในทางใดทางหนึ่ง เช่น หายใจเป็นเงิน.

 ภาพประกอบ

  • breathe แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ breathe แปลว่า หายใจ ประเภท V ตัวอย่าง เต่าไม่ได้หายใจเป็นจังหวะเหมือนสัตว์อื่นๆ เพิ่มเติม กิริยาที่ทำให้อากาศเข้าสู่และออกจากปอด หมวด V
  • breathe แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ breathe แปลว่า หายใจ, พักเหนื่อย, หยุดชั่วหายเหนื่อย, พักผ่อน,คลายเครียด ประเภท VI หมวด VI

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "breathe"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"