ภาษาอังกฤษ

book up

PHRV

แปลว่า จอง, เต็ม (ห้องพัก, โรงแรม, คิวฯลฯ)

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • book up

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "book up"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"