ภาษาอังกฤษ

book out

PHRV

แปลว่า ชำระเงินเพื่อออกจากโรงแรม

Posted on by Admin

แปลว่า จองไว้เต็มหมดแล้ว, เต็ม

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • book out
  • book out

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "book out"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"