ภาษาอังกฤษ

be messy

V

แปลว่า รุงรัง

ตัวอย่าง ภายในตัวเรือนก็ไม่ควรปล่อยให้สกปรกรุงรัง จนเป็นที่อาศัยของสัตว์นำโรคต่างๆ เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ เป็นต้น

เพิ่มเติม อาการที่สิ่งเป็นเส้นยาวๆ พัวพันกันยุ่งยุ่มย่าม, อาการที่สิ่งต่างๆ รวมกันอยู่อย่างระเกะระกะหรือแยกกระจัดกระจายกันอยู่ยุ่งเหยิง

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย be messy

  1. รุงรัง หมายถึง ว. อาการที่สิ่งเป็นเส้นยาว ๆ พัวพันกันยุ่งยุ่มย่าม เช่น ขนยาวรุงรัง ผมเผ้ารุงรัง หนวดเครารุงรัง, อาการที่สิ่งต่าง ๆ รวมกันอยู่อย่างระเกะระกะหรือแยกกระจัดกระจายกันอยู่ยุ่งเหยิง เช่น ห้องรกรุงรัง ห้อยผ้าไว้รุงรัง; พะรุงพะรัง เช่น หอบของมารุงรัง, นุงนัง เช่น หนี้สินรุงรัง.

 ภาพประกอบ

  • be messy แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ be messy แปลว่า รุงรัง ประเภท V ตัวอย่าง ภายในตัวเรือนก็ไม่ควรปล่อยให้สกปรกรุงรัง จนเป็นที่อาศัยของสัตว์นำโรคต่างๆ เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ เป็นต้น เพิ่มเติม อาการที่สิ่งเป็นเส้นยาวๆ พัวพันกันยุ่งยุ่มย่าม, อาการที่สิ่งต่างๆ รวมกันอยู่อย่างระเกะระกะหรือแยกกระจัดกระจายกันอยู่ยุ่งเหยิง หมวด V

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

be be ashamed be drunk be equal be held to be be oily be rich be serious be very hungry bet blame messy

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "be messy"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"