EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

aqueous

ADJ

แปลว่า ซึ่งประกอบด้วยน้ำ, ซึ่งมีน้ำ

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • aqueous แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ aqueous แปลว่า ซึ่งประกอบด้วยน้ำ, ซึ่งมีน้ำ ประเภท ADJ หมวด ADJ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "aqueous"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"