EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

apish

ADJ

แปลว่า คล้ายมนุษย์หรือลิงไม่มีหาง

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • apish แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ apish แปลว่า คล้ายมนุษย์หรือลิงไม่มีหาง ประเภท ADJ หมวด ADJ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "apish"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"