ภาษาอังกฤษ

animal

N

แปลว่า สัตว์

Posted on by Admin

แปลว่า คนที่หยาบคาย, คนที่โหดร้ายทารุณคล้ายสัตว์

Posted on by Admin

แปลว่า ดิรัจฉาน

ตัวอย่าง คนที่ทำความชั่วเมื่อตายแล้วจะไปเกิดเป็นดิรัจฉาน

เพิ่มเติม สัตว์เว้นจากมนุษย์ เช่นหมู หมา วัว ควาย (มักใช้เป็นคำด่า)

Posted on by Admin

แปลว่า ติรัจฉาน

ตัวอย่าง ติรัจฉานนั้นโง่ในด้านที่จะทำความเจริญอะไรให้บังเกิดขึ้น

เพิ่มเติม สัตว์ทั่วไป ยกเว้นคน

Posted on by Admin

แปลว่า สัตว์

ตัวอย่าง สัตว์ส่วนมากเมื่อมีความรู้สึกก้าวร้าวจะแสดงออกมาเลย

เพิ่มเติม สิ่งมีชีวิตซึ่งแตกต่างไปจากพรรณไม้ ส่วนมากมีความรู้สึกและเคลื่อนไหวย้ายที่ไปได้เอง

Posted on by Admin

แปลว่า สิงสาราสัตว์

ตัวอย่าง พอตกดึกพวกสิงสาราสัตว์ก็ออกหากินกันไปตามประสา

เพิ่มเติม สิ่งมีชีวิตซึ่งแตกต่างไปจากพรรณไม้ ส่วนใหญ่จะมีความรู้สึกและเคลื่อนไหวได้เอง

Posted on by Admin

ADJ

แปลว่า เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา

Posted on by Admin

แปลว่า เกี่ยวกับสัตว์, ซึ่งเกิดจากสัตว์

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ดิรัจฉาน หมายถึง:

 1. [-รัดฉาน] น. สัตว์เว้นจากมนุษย์ เช่นหมู หมา วัว ควาย (มักใช้เป็นคําด่า), ใช้ว่า เดรัจฉาน หรือ เดียรัจฉาน ก็มี. (ป. ติรจฺฉาน ว่า ขวาง, ติรจฺฉานคต ว่า สัตว์มีร่างกายเจริญโดยขวาง).

พจนานุกรมไทย ติรัจฉาน หมายถึง:

 1. [-รัด-] น. ดิรัจฉาน, สัตว์เดรัจฉาน. (ป. ติรจฺฉานคต ว่า สัตว์มีร่างกายเจริญโดยขวาง).

พจนานุกรมไทย สิงสาราสัตว์ หมายถึง:

 1. น. สัตว์ต่าง ๆ มักหมายถึงสัตว์ป่า เช่น ในป่าใหญ่มีสิงสาราสัตว์นานาชนิด.

 ภาพประกอบ

 • animal
 • animal
 • animal
 • animal
 • animal
 • animal
 • animal
 • animal

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "animal"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"