คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "Anglican"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Anglican

    แปลว่า ของชาวอังกฤษ

    ประเภท ADJ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "Anglican"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
britishชาวอังกฤษ
englishชาวอังกฤษ, คนอังกฤษ
malory, sir thomasนักเขียนชาวอังกฤษ
hornpipeการเต้นรำที่สนุกสนานของชาวอังกฤษของชาวอังกฤษซึ่งแต่เดิมเป็นการเต้นรำของพวกกะลาสี
saxonชาวอังกฤษในศตวรรษที่ 5 และ 6, ชาวแองโกลแซกซอน
britainอังกฤษ
anglo-อังกฤษ

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน