ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "Anglia"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Anglia

    แปลว่า ชื่อภาษาละตินของอังกฤษ

    ประเภท N

    Listen to voicemalefemale