ภาษาอังกฤษ

affray

N

แปลว่า การทะเลาะวิวาท, การปะทะคารม, การตะลุมบอน

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • affray

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "affray แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"