ภาษาอังกฤษ

afflux

N

แปลว่า สิ่งที่ไหลไปยังจุด ๆ หนึ่ง, การไหลไปสู่จุดใดจุดหนึ่ง (เช่น การไหลคั่งของเลือดไปยังอวัยวะหนึ่ง)

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • afflux

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "afflux แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"