ภาษาอังกฤษ

affliction

N

แปลว่า ความเจ็บปวดรวดร้าว, ความทุกข์

Posted on by Admin

แปลว่า โรคภัยไข้เจ็บ

Posted on by Admin

แปลว่า ความเจ็บปวดรวดร้าว

ตัวอย่าง อดีตสำหรับบางคนอาจเป็นทั้งความเจ็บปวดรวดร้าวหรือเป็นความสุขสมหวัง

เพิ่มเติม ความทุกข์ทรมานอย่างยิ่งทางร่างกายหรือจิตใจ

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • affliction
  • affliction
  • affliction

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "affliction แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"