ภาษาอังกฤษ

admiral

N

แปลว่า นาวิกโยธิน

Posted on by Admin

แปลว่า พลเรือเอก

Posted on by Admin

แปลว่า ผีเสื้อขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งมีสีสวย

Posted on by Admin

แปลว่า พล.อ.อ.

Posted on by Admin

แปลว่า พลเรือเอก

ตัวอย่าง พลเรือเอกธีระ ห้าวเจริญ เข้ารับตำแหน่งสูงสุดของกองทัพเรือ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2541

เพิ่มเติม ยศระดับสูงสุดของนายทหารเรือ

Posted on by Admin

แปลว่า เรือธงที่มีผู้บังคับการกองเรืออยู่

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย นาวิกโยธิน หมายถึง:

  1. [นาวิกกะ-] น. ทหารเรือฝ่ายบก.

 ภาพประกอบ

  • admiral
  • admiral
  • admiral
  • Admiral
  • Admiral
  • admiral

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "admiral แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"