ภาษาอังกฤษ

adjunct

N

แปลว่า ผู้ช่วย

Posted on by Admin

แปลว่า สิ่งเพิ่มเติม, สิ่งประกอบ, สิ่งที่เสริม

Posted on by Admin

ADJ

แปลว่า ซึ่งได้รับมอบหมายชั่วคราว, ที่เข้ามาเสริมชั่วคราว

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • adjunct
  • adjunct
  • adjunct

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "adjunct แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"