ภาษาอังกฤษ

accusation

N

แปลว่า คำฟ้อง

ตัวอย่าง เขาขอให้ทางราชการรับผู้ยื่นคำฟ้องกลับเข้ารับราชการตามเดิม

เพิ่มเติม ข้อกล่าวหาที่โจทก์เสนอต่อศาล กล่าวหาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยมีคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษา

Posted on by Admin

แปลว่า ข้อกล่าวหา, ข้อหา, คำกล่าวหา

Posted on by Admin

แปลว่า การกล่าวหา

ตัวอย่าง รัฐบาลนี้จะเจรจาโดยไม่ติดใจหรือมีการกล่าวหาในใจว่าที่ผ่านมามีการตุกติกอะไรบ้าง

เพิ่มเติม การแจ้งต่อผู้มีอำนาจหน้าที่หรือสาธารณชนว่าผู้อื่นได้กระทำความผิด

Posted on by Admin

แปลว่า การฟ้องร้อง

ตัวอย่าง กฎหมายของฟิลิปปินส์ได้ระบุชัดไว้ว่าการฟ้องร้องจะมีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อนำตัวจำเลยมาขึ้นศาลด้วยเท่านั้น

Posted on by Admin

แปลว่า ฟ้อง

ตัวอย่าง นายทหารใหญ่ยึดอำนาจจากเขาโดยอาศัยรัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือ หนำซ้ำยังยื่นฟ้องพวกเขาต่อศาลพิเศษด้วย

เพิ่มเติม ข้อกล่าวหาที่โจทก์เสนอต่อศาล กล่าวหาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยมีคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษา

Posted on by Admin

แปลว่า การกล่าวหา, การประณาม, การหาเหตุ

Posted on by Admin

แปลว่า การปรักปรำ

ตัวอย่าง เขากลายเป็นผู้ต้องหาเพราะการปรักปรำจากพยาน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย คำฟ้อง หมายถึง:

  1. (กฎ) น. กระบวนพิจารณาใด ๆ ที่โจทก์ได้เสนอข้อหาต่อศาล ไม่ว่าจะเสนอด้วยวาจาหรือทำเป็นหนังสือ ไม่ว่าจะเสนอต่อศาลชั้นต้นหรือชั้นอุทธรณ์หรือฎีกา ไม่ว่าจะได้เสนอในขณะที่เริ่มคดีโดยคำฟ้องหรือคำร้องขอหรือเสนอในภายหลังโดยคำฟ้องเพิ่มเติมหรือแก้ไขหรือฟ้องแย้ง หรือโดยสอดเข้ามาในคดี ไม่ว่าด้วยสมัครใจหรือถูกบังคับ หรือโดยมีคำขอให้พิจารณาใหม่.

พจนานุกรมไทย ฟ้อง หมายถึง:

  1. ก. กล่าวหาหรือกล่าวโทษต่อผู้ใหญ่หรือต่อศาล เช่น ฟ้องครู ฟ้องศาล, แสดงให้รู้ เช่น มีหลักฐานฟ้องอยู่ในตัว; โดยปริยายหมายความว่า ขัดกัน, ไม่ตรงกัน, เช่น ข้อความข้างต้นกับข้างปลายฟ้องกันเอง. น. คําฟ้อง.

 ภาพประกอบ

  • accusation
  • accusation
  • accusation
  • accusation
  • accusation
  • accusation
  • accusation

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "accusation แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"