ภาษาอังกฤษ

abode

N

แปลว่า ถิ่นฐาน

ตัวอย่าง กล่าวกันว่าชนชาติไทยเคยตั้งถิ่นฐานอยู่ในแดนจีน

เพิ่มเติม ที่อาศัยทำมาหากิน

Posted on by Admin

แปลว่า บ้าน, ที่พัก, ที่อยู่อาศัย

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • abode
  • abode

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "abode แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"