ภาษาอังกฤษ -ably, ably

ดูเนื้อหาของทั้ง 2 คำ ตามด้านล่าง

ภาษาอังกฤษ

-ably

ADV

แปลว่า ไหว

ตัวอย่าง ขาของเธอล้าจนเดินไม่ไหว

เพิ่มเติม สามารถทำได้

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ไหว หมายถึง:

  1. ก. สั่น, สะเทือน, กระดิก, เช่น ใบไม้ไหว. ว. สามารถทําได้ เช่น เดินไหว สู้ไหว กินไหว.

ภาษาอังกฤษ

ably

ADV

แปลว่า อย่างสามารถ

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • -ably
  • ably

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "-ably แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"