ภาษาอังกฤษ

abbreviation

N

แปลว่า ตัวย่อ

ตัวอย่าง ตัวย่อของกราฟิกดิสเพลย์มีตั้งแต่ CGA ไปจนถึง VGA

เพิ่มเติม ตัวอักษรที่มาจากคำเต็ม เพื่อใช้แทนคำเต็ม เช่น รสพ. เป็นตัวย่อขององค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์

Posted on by Admin

แปลว่า อักษรย่อ, คำย่อ, ตัวย่อ, ชื่อย่อ

Posted on by Admin

แปลว่า อักษรย่อ

ตัวอย่าง อาร์ปา” เป็นอักษรย่อมาจากชื่อขององค์การโครงการวิจัยชั้นสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ

Posted on by Admin

แปลว่า การย่อ, การตัดทอน

Posted on by Admin

แปลว่า คำย่อ

ตัวอย่าง ลักษณะของข้อความที่ใช้ในเพจเจอร์มักเป็นแบบสั้นๆ คำที่ใช้มักจะเป็นคำย่อหรือไม่มีรูปไวยากรณ์ที่ดีนัก

เพิ่มเติม คำสั้นๆ ที่ใช้แทนคำเต็ม

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • abbreviation
  • abbreviation
  • abbreviation
  • abbreviation
  • abbreviation
  • abbreviation

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "abbreviation แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"