ภาษาไทย

ไม่เปิดเผย, ปฏิเสธที่จะเผยความลับ

IDM

ภาษาอังกฤษ keep someone in ignorance of

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ keep someone in one's head

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ไม่เปิดเผย, ปฏิเสธที่จะเผยความลับ
  • ไม่เปิดเผย, ปฏิเสธที่จะเผยความลับ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ไม่เปิดเผย, ปฏิเสธที่จะเผยความลับ ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"