ภาษาอังกฤษ

keep in

PHRV

แปลว่า เก็บสำรองไว้

Posted on by Admin

แปลว่า ปล่อยทิ้งไว้

Posted on by Admin

แปลว่า ควบคุมอารมณ์หรือความรู้สึก

Posted on by Admin

แปลว่า ถูกกักบริเวณเพื่อทำโทษ (หลังเลิกเรียน)

Posted on by Admin

แปลว่า ยังคงรักษาไว้

Posted on by Admin

แปลว่า หดค้างไว้, หดเข้าและกลั้นไว้

Posted on by Admin

แปลว่า เผาไหม้ตลอดเวลา

Posted on by Admin

แปลว่า รักษาไว้ให้อยู่ในสภาพดี

Posted on by Admin

แปลว่า พยายามชิดด้านในของถนน

Posted on by Admin

แปลว่า จัดเตรียมสิ่งจำเป็นไว้ให้

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • keep in
  • keep in
  • keep in
  • keep in
  • keep in
  • keep in
  • keep in
  • keep in
  • keep in
  • keep in

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "keep in แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"