ภาษาไทย

ไม่ยอมรับฟัง, ปฏิเสธ

PHRV

ภาษาอังกฤษ brush off

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ไม่ยอมรับฟัง, ปฏิเสธ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ไม่ยอมรับฟัง, ปฏิเสธ"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"