ภาษาไทย

ไม่กังวล

ADJ

ภาษาอังกฤษ careless

 ภาพประกอบ

  • ไม่กังวล ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ไม่กังวล แปลว่า careless ประเภท ADJ หมวด ADJ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

be careless careless category change to chase chemical chemicals close column competitor crate curl

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ไม่กังวล"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"