ภาษาไทย

โดน

V

ภาษาอังกฤษ used in the same manner as the verb to be form the passive voice

ตัวอย่าง ใจของเขาร้อนรนเหมือนโดนไฟเผา

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ bump against

ตัวอย่าง เขาเคยเอาไม้ตะเกียบทิ่มหน้าเพื่อนแต่บังเอิญมันเฉไปโดนนัยน์ตาจนเพื่อนคนนั้น

Posted on by Admin

VT

ภาษาอังกฤษ hit by

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย โดน หมายถึง:

  1. ก. กระทบกระทั่ง, กระทบกระแทก, สัมผัสถูกต้อง; ถูก เช่น โดนตี.

  2. ดู กระโดน.

 ภาพประกอบ

  • โดน
  • โดน
  • โดน

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "โดน"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"