ภาษาอังกฤษ

used in the same manner as the verb to be form the passive voice

V

แปลว่า โดน

ตัวอย่าง ใจของเขาร้อนรนเหมือนโดนไฟเผา

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย โดน หมายถึง:

  1. ก. กระทบกระทั่ง, กระทบกระแทก, สัมผัสถูกต้อง; ถูก เช่น โดนตี.

  2. ดู กระโดน.

 ภาพประกอบ

  • used in the same manner as the verb to be form the passive voice

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "used in the same manner as the verb to be form the passive voice"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"