ภาษาไทย

แนะนำ

V

ภาษาอังกฤษ introduce

ตัวอย่าง เขามาเป็นคู่รักกันได้ก็เพราะเพื่อนแนะนำให้รู้จักกัน

เพิ่มเติม บอกให้รู้จักกันตามธรรมเนียม

Posted on by Admin

VT

ภาษาอังกฤษ prescribe

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ caution

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ commend

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ acquaint

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย แนะนำ หมายถึง:

  1. ก. ชี้แจงให้ทําหรือปฏิบัติ เช่น แนะนําให้ทําความดี แนะนําในการใช้ยา; บอกให้รู้จักกันตามธรรมเนียม.

 ภาพประกอบ

  • แนะนำ
  • แนะนำ
  • แนะนำ
  • แนะนำ
  • แนะนำ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "แนะนำ ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"