ภาษาไทย

แก๊สชนิดหนึ่งที่เก็บในสภาพที่เป็นของเหลวบรรจุในภาชนะเหล็กสำหรับใช้ในที่ที่ไม่มีเชื้อเพลิง

N

ภาษาอังกฤษ Calor gas

 ภาพประกอบ

  • แก๊สชนิดหนึ่งที่เก็บในสภาพที่เป็นของเหลวบรรจุในภาชนะเหล็กสำหรับใช้ในที่ที่ไม่มีเชื้อเพลิง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ แก๊สชนิดหนึ่งที่เก็บในสภาพที่เป็นของเหลวบรรจุในภาชนะเหล็กสำหรับใช้ในที่ที่ไม่มีเชื้อเพลิง แปลว่า Calor gas ประเภท N หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

category change to chase close column competitor crate gas gas chamber gas fitter gas main poison gas

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "แก๊สชนิดหนึ่งที่เก็บในสภาพที่เป็นของเหลวบรรจุในภาชนะเหล็กสำหรับใช้ในที่ที่ไม่มีเชื้อเพลิง"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"