EN-TH Dictionary

ภาษาไทย

เอาอย่างเพื่อให้เท่าเทียมหรือเหนือกว่าคนอื่น, เลียนแบบเพื่อให้เท่าเทียมหรือเหนือกว่าคนอื่น

VT

ภาษาอังกฤษ emulate

 ภาพประกอบ

  • เอาอย่างเพื่อให้เท่าเทียมหรือเหนือกว่าคนอื่น, เลียนแบบเพื่อให้เท่าเทียมหรือเหนือกว่าคนอื่น ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เอาอย่างเพื่อให้เท่าเทียมหรือเหนือกว่าคนอื่น, เลียนแบบเพื่อให้เท่าเทียมหรือเหนือกว่าคนอื่น แปลว่า emulate ประเภท VT หมวด VT

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

each other enemy engross enhance entrails erupt even even now evoke exchange excite

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เอาอย่างเพื่อให้เท่าเทียมหรือเหนือกว่าคนอื่น, เลียนแบบเพื่อให้เท่าเทียมหรือเหนือกว่าคนอื่น"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"