ภาษาไทย

เริ่มทำงานที่ต่ำต้อย

IDM

ภาษาอังกฤษ bring someone in on the ground floor

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • เริ่มทำงานที่ต่ำต้อย

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "เริ่มทำงานที่ต่ำต้อย"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"