ภาษาไทย

เผชิญความจริง

V

ภาษาอังกฤษ confront the truth

ตัวอย่าง ผู้ที่ปรับตัวได้ดีจะเผชิญความจริงอย่างกล้าหาญ โดยไม่พยายามบิดเบือนความจริงต่อผู้อื่น

เพิ่มเติม ยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

IDM

ภาษาอังกฤษ bring someone down to earth with a bump

ภาษาอังกฤษ bring someone down to earth with a bang

 ภาพประกอบ

  • เผชิญความจริง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เผชิญความจริง แปลว่า confront the truth ประเภท V ตัวอย่าง ผู้ที่ปรับตัวได้ดีจะเผชิญความจริงอย่างกล้าหาญ โดยไม่พยายามบิดเบือนความจริงต่อผู้อื่น เพิ่มเติม ยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน หมวด V
  • เผชิญความจริง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เผชิญความจริง แปลว่า bring someone down to earth with a bump ประเภท IDM หมวด IDM
  • เผชิญความจริง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เผชิญความจริง แปลว่า bring someone down to earth with a bang ประเภท IDM หมวด IDM

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

category change to chase chemical chemicals close column competitor confront crate the truth truth

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เผชิญความจริง"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"