ภาษาไทย

เป็นเงา, ที่มีเงาดำ

ADJ

ภาษาอังกฤษ adumbral

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • เป็นเงา, ที่มีเงาดำ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "เป็นเงา, ที่มีเงาดำ ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"