ภาษาไทย

เครื่องเล่นแผ่นเสียง

N

ภาษาอังกฤษ record player

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ gramophone

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • เครื่องเล่นแผ่นเสียง
  • เครื่องเล่นแผ่นเสียง

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "เครื่องเล่นแผ่นเสียง"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"