ภาษาไทย

อารมณ์เสีย, อารมณ์ไม่ดี, บูดบึ้ง, ซึ่งไม่สบอารมณ์

ADJ

ภาษาอังกฤษ grumpy

Posted on by Admin

N

ภาษาอังกฤษ grumpiness

Posted on by Admin

ADV

ภาษาอังกฤษ grumpily

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • อารมณ์เสีย, อารมณ์ไม่ดี, บูดบึ้ง, ซึ่งไม่สบอารมณ์
  • อารมณ์เสีย, อารมณ์ไม่ดี, บูดบึ้ง, ซึ่งไม่สบอารมณ์
  • อารมณ์เสีย, อารมณ์ไม่ดี, บูดบึ้ง, ซึ่งไม่สบอารมณ์

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "อารมณ์เสีย, อารมณ์ไม่ดี, บูดบึ้ง, ซึ่งไม่สบอารมณ์"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"