ภาษาไทย

อาการปวดแน่นท้อง

N

ภาษาอังกฤษ griping

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • อาการปวดแน่นท้อง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "อาการปวดแน่นท้อง"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"