ภาษาอังกฤษ

grippe

N

แปลว่า ไข้หวัดใหญ่ (คำโบราณ)

Posted on by Admin

ADJ

แปลว่า ซึ่งติดเชื้อไข้หวัดใหญ่

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • grippe
  • grippe

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "grippe"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"