ภาษาไทย

อย่างมึนงง, อย่างงงวย

ADV

ภาษาอังกฤษ groggily

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • อย่างมึนงง, อย่างงงวย

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "อย่างมึนงง, อย่างงงวย"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"