ภาษาอังกฤษ

grog

SL

แปลว่า เหล้า, สุรา

Posted on by Admin

N

แปลว่า เหล้า, เหล้าผสมน้ำ

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • grog
  • grog

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "grog"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"