ภาษาไทย

ส่งโทรเลข

VT

ภาษาอังกฤษ wire

ภาษาอังกฤษ cable

VI

ภาษาอังกฤษ cable

 ภาพประกอบ

  • ส่งโทรเลข ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ส่งโทรเลข แปลว่า wire ประเภท VT หมวด VT
  • ส่งโทรเลข ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ส่งโทรเลข แปลว่า cable ประเภท VI หมวด VI
  • ส่งโทรเลข ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ส่งโทรเลข แปลว่า cable ประเภท VT หมวด VT

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

barbed wire steel wire waist walk back and forth wedding ceremony whale wipe the sweat away wire wire cutter witness worry wounded people

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ส่งโทรเลข"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"