ภาษาอังกฤษ

ดูเนื้อหาของทั้ง 2 คำ ตามด้านล่าง

ภาษาไทย

สายดิน, อุปกรณ์ป้องกันเครื่องใช้ไฟฟ้าจากฟ้าผ่าโดยใช้สายต่อลงดิน

N

ภาษาอังกฤษ lightning arrester

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย สายดิน หมายถึง:

  1. น. สายตัวนําไฟฟ้าที่ต่อกับจุดใด ๆ ในวงจรไฟฟ้าให้เชื่อมกับพื้นโลก โดยประสงค์ให้จุดนั้น ๆ มีศักย์ไฟฟ้าเท่ากับศักย์ไฟฟ้าของโลก.

ภาษาไทย

สายดิน

N

ภาษาอังกฤษ ground connection

ตัวอย่าง ตู้เย็นควรจะต้องต่อสายดินเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

เพิ่มเติม สายตัวนำไฟฟ้าที่ต่อกับจุดใดๆ ในวงจรไฟฟ้าให้เชื่อมกับพื้นโลก โดยประสงค์ให้จุดนั้นๆ มีศักย์ไฟฟ้าเท่ากับศักย์ไฟฟ้าของโลก

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ ground wire

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย สายดิน หมายถึง:

  1. น. สายตัวนําไฟฟ้าที่ต่อกับจุดใด ๆ ในวงจรไฟฟ้าให้เชื่อมกับพื้นโลก โดยประสงค์ให้จุดนั้น ๆ มีศักย์ไฟฟ้าเท่ากับศักย์ไฟฟ้าของโลก.

 ภาพประกอบ

  • สายดิน, อุปกรณ์ป้องกันเครื่องใช้ไฟฟ้าจากฟ้าผ่าโดยใช้สายต่อลงดิน
  • สายดิน
  • สายดิน

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "สายดิน, อุปกรณ์ป้องกันเครื่องใช้ไฟฟ้าจากฟ้าผ่าโดยใช้สายต่อลงดิน"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"